دستگاه الکتروسرجری new

دستگاه خال برداری

الکتروسرجری

Electro Surgery

دستگاههای الکتروسرجری که در ایران به آنها کوتر نیز میگویند،برای برشهای جراحی و کنترل خونریزی از طریق انعقاد (Hemostasis)

در محل جراحی استفاده میشوند.

 آنها یک جریان الکتریکی فرکانس بالا را از طریق نوک یک الکترود فعال ارسال میکنند، که باعث میشود بافت هدف به علت داشتن مقاومت

حرارتی، خشک شده، تبخیر یا نیمسوز شود. 

از الکتروسرجری و خاصیت هموستاتیک آن میتوان برای جراحیهای لاپاراسکوپی، Transurethral Resection of the Prostate (TURP،

 اندامهایی مانند کبد، طحال، تیرویید، ششها و جراحی قلب باز استفاده فراوانی نمود.

 در ضمن استفاده از گاز آرگون باعث میشود هموستاز در اندامهایی که عروق زیادی دارند و در حال خونریزی هستند سریعتر اتفاق بیفتد.

 همچنین از سیستمهایی که از گاز آرگون استفاده میکنند برای کنترل خونریزی در سایر بافتها مانند مغز استخوان، بافت ریه و عضله استفاده

فراوانی میشود. از مزایای استفاده از الکتروسرجری (کوتر) به جای چاقوی جراحی مکانیکی میتوان به قابلیت همزمان برش و انعقاد در

مواقع دلخواه و همچنین دسترسی آسانتر به برخی از نواحی جراحی (مانند اعمال اندوسکوپیک) اشاره نمود.

اصول عملکرد الکتروسرجری

الکتروسرجری مونوپلار (تک قطبی)

الکتروسرجری تک قطبی متشکل از مدارات الکتریکی (شامل نوسانگر فرکانس بالا و تقویت کننده‌های درون ESU)، بیمار،

کابلهای اتصال و الکترودها میباشد که با تکمیل زنجیره فوق، بافت برش داده شده و یا منعقد میشود. 

در بیشتر موارد، جریان الکتریکی از ESU به محل جراحی بوسیله یک کابل فعال (اکتیو) و الکترود منتقل میشود. جریان الکتریکی

نیز از طریق یک الکترود واگرا و کابلهای مربوطه که به قسمت خنثی ژنراتور متصل است،از بیمار خارج میشود. 

اثر گرمایی الکتروسرجری که باعث تخریب بافت میشود ناشی از مقاومت الکتریکی بافت در برابر فرکانس و شدت جریان زیادی

است که از طریق الکترود مورد استفاده به بافت اعمال میشود. 

اثرات جراحی مستقیماً در زیر ناحیه تماس بین سر الکترود فعال  (اکتیو و یا سر قلم کوتر) و بافت آشکار خواهد شد. جهت جلوگیری

از سوختن بافت، الکترود واگرای (پلیت دستگاه کوتر) دستگاه مونوپلار در مقایسه با الکترود فعال (سر قلم کوتر)، سطح تماس

نسبتاً بیشتری با بیمار دارد. 

سطح تماس بیشتر باعث ایجاد یک راه خروج با مقاومت کم و چگالی جریان کم خواهد شد. البته بعضی از دستگاههای کم قدرت – کم

جریان نیز برای مطبها و یا کلینیکها وجود دارند که از الکترودهای واگرا استفاده نمیکنند اما غالب دستگاههایی که جریانهای بالاتر دارند

باید از این نوع الکترودها استفاده کنند.

 اثر جراحی بوسیله کوتر بستگی به فاکتورهایی مانند قدرت، شکل موج، نوع بافت، تکنیک جراح، اندازه و شکل سر قلم الکترود فعال دارد.

بعنوان مثال در هنگام استفاده از کوتر برای Desiccation دمای بافت مورد نظر باید به نقطه ای برسد که پروتئینها Denature شوند اما

تخریب نشوند. 

در کوترها قسمتی وجود دارد به نام واحد خروجی عایق (Isolated Output Unit) که این قسمت جریان درمانی الکتروسرجری را از زمین

الکتریکی دستگاه ESU جدا میکند که باعث میشود در مواقع وجود ایراد در اتصالات الکترود بازگشتی، جریان کوتر از طریق بدن بیمار به

زمین منتقل نشده و احتمال سوختگی بیمار در قسمتهایی از بدن که به زمین (Ground) متصل هستند کاهش یابد.

 در مقابل، دستگاههایی به نام کوترهای زمین مرجع (Ground Referenced ESU) وجود دارند که جریان خروجی دستگاه معیوب را محدود

میسازند. در این دستگاهها بعلت اینکه جریان درمانی در صورت خرابی اتصالات الکترود بازگشتی، از طریق بیمار به زمین منتقل میشود،

ممکن است باعث سوختگی شوند.

 به علت خطرات زیادی که در مورد استفاده از این نوع دستگاهها وجود دارد، تولید آنها بسیار کم شده است، اما ممکن است هنوز در

بعضی از مراکز از آنها استفاده شود.

الکتروسرجری دوقطبی (Bipolar)

در الکتروسرجریهای بایپولار دو الکترود (معمولاً دو سر فورسپس یا قیچی) به طور مساوی مانند الکترودهای فعال و بازگشتی دستگاه

مونوپلار عمل میکنند. جریان الکتروسرجری در بیمار به قسمت کوچکی از بافت در ناحیه مورد نظر اعمال میشود. اصولا الکتروسرجری

بایپولار برای ایجاد انعقاد در بافتهای ظریف (مانند جراحی مغز و اعصاب، ژینیکولوژی و چشم) استفاده میشود.

الکتروسرجری های تخصصی

بسیاری از دستگاههای الکتروسرجری تخصصی، منحصراً بایپولار هستند. شرایط کاری بیشتر این دستگاهها کمتر از 50 وات میباشد

و معمولا در دندانپزشکی یا مطبهای پزشکان استفاده میشوند. (مانند ژینیکولوژی و یا پوست) اخیرا اینسترومنتهای بایپولار جهت برش

و یا انعقاد سطوح بزرک نیز مورد استفاده قرار میگیرند.

خرید دستگاه الکتروسرجری

کاتالوگ دستگاه الکتروسرجری